sol-care-luer-lock_ny

SOL-CARE™ luer lock säkerhetsspruta

Produktbeskrivning

SOL-CARE™ luer lock säkerhetsspruta är konstruerad så att man förhindrar stickskador och återanvändning av kanylen genom att dra in den i sprutan efter injektion.