pylantmonitor1

Pylant Monitor

Produktbeskrivning

Pylant Monitor är avsedd för att mäta och justera trycket i kuffen på både endotrachealtub och larynxmask. Monitorn optimerar luftvägsbehandlingen/hanteringen och skyddar trachealväggen.