Parkertub

Parker Flex-Tip™ Tracheal Tube

Produktbeskrivning

Flex-Tip trachealtub har en flexibel, böjd, centrerad, konisk distal ände. Den är utformad för att underlätta en snabb, enkel och icke-traumatisk intubation.