Mistral_air_tacken1

Mistral Air® Täcke

Produktbeskrivning

Används till patienter som är eller riskerar att bli hypoterma och kräver en värmefläkt, Mistral Air® Plus. Mistral Air® har två olika varianter av täcken, med eller utan en reflekterande yta.