AN/IVA

Inom produktområde Anestesi & Intensivvård är Karo Pharmas målsättningen att erbjuda produkter som kan reducera antalet vårdrelaterade infektioner och minska risken för dessa. Vi har samlat ett stort sortiment av produkter som håller koll på patientens temperatur före, under och efter operationen från patientuppvärmning för att förebygga och behandla hypotermi till att hålla patientens temperatur konstant vid 33-36°C vid bl.a. hjärtstopp och Asfyxi.

Produkter