Swereco

Swereco ägs av J2L Holding AB

Swereco startade 1973 med tillverkning av kryckor och utveckling av ergonomiska produkter för människor med funktionsnedsättning. Vi erbjuder idag ett brett sortiment av produkter framtagna för att förenkla och stötta i vardagens olika skeenden. De flesta av Swerecos produkter tillverkas i egen fabrik i Lenhovda, Småland.

Våra produkter är CE-märkta enligt standarden för Medicintekniska produkter klass 1.
E-post: info@swereco.com

Org. nr. 559233-9807

Swereco AB uppfyller kraven i Ledningssystemet för kvalitet SS-EN ISO 9001 och Ledningssystemet för miljö SS-EN ISO 14001.